Aktuellt

Paul Krugman - han som gav transportkostnadernas betydelse för ekonomisk utveckling ett ansikte - fick 2008 års Ekonomipris till Nobels minne. Många av de modeller om internationell handel och ekonomisk geografi som utvecklats av Krugman har använts inom STMÖ-projektets analyser av effektiva transportsystems betydelse för den ekonomiska utvecklingen och integrationen i Öresundsregionen. Detta gäller inte minst rapporterna 1:3 och den i juni publicerade rapport 2 "Hållbart transportsystem för inre och yttre attraktionskraft".
Ur Kungl. Vetenskapsakademiens pressmeddelande den 13 oktober 2008: "Stordriftsfördelar i kombination med sänkta kost­nader för transporter är också en av förklaringarna till varför en allt större andel av befolkningen bor i städer liksom varför likartad verksamhet koncentreras till samma platser. Sänkta transportkostnader kan utlösa en självförstärkande process där en växande stadsbefolkning leder till mer stordrift, högre reallöner och ett mer varierat utbud av varor. Därigenom stimuleras ytterligare inflyttning till städerna."  Läs mer:  här och  här!

 

Dokumentation av slutkonferensen
Framtidens hållbara transport- och logistiksystem!  

Presentationsmaterial från slutkonferensen från några av föreläsarna

Logistik-Transport-Miljö 2020 (Ulf Boman)

Vurderingsmodeller och beslutningsstötte (Steen Leleur)

Reverse Logistics (T. Skjött Larsen)

Målkonflikter och ek.styrmedel (C-M Carlsson)

Scandinavian Shuttle (S-E Andersson)

Transport o logistik .... (C-M Carlsson)

Sammanfattning (R. Åberg) 


Bilder från slutkonferensen